Leiderschapsprogramma voor Scholen

WIJ TRAINEN Leiderschap voor docenten

Vanaf september 2021 starten we met een leiderschapsprogramma voor docenten. We creëren een netwerk van docenten om verbinding in de stad tot stand te brengen: voor inclusiviteit en diversiteit. Voor ontwikkeling van verbonden, creatieve en open leerlingen met veel veerkracht.
Wij verzorgen lesprogramma’s over:

– Burgerschap
– Kunst & Cultuur
– Sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren
Uitwisselingen tussen scholen voor meer inclusiviteit

Hieronder lees je meer over de Global DreamWeb methode en ons leiderschapsprogramma.

Geef je op voor de eerste bijeenkomst voor docenten op 20 september 2021 via: info@globaldreamweb.org  of 06-36398121!

WIJ VERBINDEN verschillende culturen


Global DreamWeb verbindt jongeren met een verschillende achtergrond en creëert zo een internationaal jongeren netwerk van Peace Ambassadeurs. Ons doel is om het onderlinge begrip tussen mensen te vergroten. De thema’s zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, samenwerking en sociale betrokkenheid staan centraal in de Global DreamWeb programma’s. Wij stimuleren ondernemerschap, creativiteit, nieuwsgierigheid en zorgen voor een positieve gezamenlijke actie voor een vreedzame samenleving.


Aansluiting bij Curriculum

Wij sluiten aan bij het curriculum van de toekomst en besteden veel aandacht aan vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, communicatie en samenwerken. Daarnaast sluiten wij aan bij de kerndoelen van burgerschap en Kunst en Cultuur.

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

De Corona crises heeft op veel kinderen een grote mentale impact. Wat kan je nu in de klas doen om hen te steunen en sociaal-emotionele problemen voor te zijn? Wat kan je nu structureel doen om hun sociaal-emotionele competenties te versterken?

Kunst disciplines

Ons doel is om een betekenisvol leerproces te creëren. Om dit proces vorm te geven en te kunnen delen met anderen, maken wij gebruik van verschillende kunstdisciplines zoals beeldend, theater, muziek en dans.
Door middel van kunst toon je iets van jezelf, dat je vervolgens deelt met anderen. Leerlingen en deelnemers geven zo inzicht in hun eigen wereld en kijk op de wereld. Dit levert weer nieuwe gezichtspunten op voor jouw eigen positie in de samenleving. Wij geloven dat de rol van verschillende kunstvormen bij het bewustwordingsproces en het maatschappelijke proces van sociale cohesie, een grote rol kunnen spelen.

WIJ DELEN de Global DreamWeb Methode

De Global DreamWeb-methode is ontwikkeld als vredesmethodiek om groepen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden. Deze methode komt terug in alle DreamWeb-programma’s.

 

WIJ VERSTERKEN JONGEREN

Ons leiderschapsprogramma bestaat uit 3 modules en kan gegevens worden in reguliere lessen of als speciaal project worden gegeven.

Wat gaan we doen?

Module I: Krachtige jongeren
De eerste module staat in het teken van zelfvertrouwen, zelfmanagement en identiteit. We laten jou jouw potentieel ontdekken en ontgrendelen.
Leerlingen maken een persoonlijk profiel en leren hoe ze met stress moeten omgaan.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis over emotionele intelligentie, positieve psychologie en mindfulness.

Module II: Inclusieve gemeenschap
In de tweede module staan de thema’s teambuilding, verbinding en communicatie centraal.
Leerlingen leren de basiskennis van open communicatie, hoe conflicten zijn te voorkomen en inzicht in vooroordelen.

Module III: Creatief ondernemen
Tijdens de derde module wordt een uitwisseling tussen schoolklassen georganiseerd.
Leerlingen van twee schoolklassen ontmoeten elkaar en gaan samen een uitdaging aan met een vreedzame actie.


Tijdens het Global DreamWeb programma leer je:

+ Bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid
+ Het benoemen en inzetten van je sterke eigenschappen (competenties), droom en rolmodel
+ Omgaan met stress en ontwikkelen van veerkracht
+ Leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen
+ Het herkennen van vooroordelen en je ‘referentiekader’
+ Communiceren om conflicten te voorkomen
+ Ontwikkelen van sociale vaardigheden
+ Het maken van een realistisch plan voor uitvoering van een gemeenschappelijke droom
+ Samenwerken om een gemeenschappelijke droom te realiseren.