Actieve Community

Het begon met de eerste leiderschap training in Libanon in 2015. Deze dames wonen in Aley in Libanon. Ze komen uit  Aleppo, Damascus en Idlib in Syrië. Ze moesten vluchten vanwege de burgeroorlog. Veel van hun dromen gaan over terugkeren naar hun moederland en het helpen van andere ontheemden met creativiteit. Inmiddels helpen ze kinderen zich te uiten door te schilderen. Op dit moment hebben ze het zwaar en is het vooral overleven in de crisis die in Libanon gaande is. Via de Global DreamWeb methode hebben ze een gemeenschappelijke tuin gerealiseerd en maken ze impact in de lokale gemeenschap.

Ze hebben wel onze steun nodig. Help mee nu het nodig is.

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.” – Margret Mead

“Thank you for planting hope! Where the heart is.” – Shahd Kseibi